Навигатор на онлайн лекциите

Онлайн лекции на Професор Д-р Герг Краев

Навигатор на поредицата от лекции на проф. д-р Краев, включени в проекта.

Можете да потърсите и монографиите на професора, издадени на български, на следния адрес (кликни на бутона).

Лекция 2-ра
Обичаят „Буенек“

VideoStrm2-6, ДАТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ – 22.10.2023.

Бу̀енек (боѐнец, буя̀нец) е название на българско народно моминско несключено хоро, а също и на момински пролетен обичай, спазван в Източна България, отчасти и в Бесарабия и в северната част на Македония. Буенек наричат и водачката на хорото, и основното обредно лице в обичая. Обичаят има женитбена насоченост, свързва се и със здраве и плодородие. Изпълнява се седмица преди Великден.

Лекция 3-та
Дървото на живота
– Обреди по Великден;
-и по време на жътва.

VideoStrm3-6, ДАТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ – 29.10.2023.

Лекция 4-та
Проф. Краев за Гергьовден

VideoStrm4-6, ДАТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ – 5.11.2023.

Лекция 5-та
Добрият старец

VideoStrm5-6, ДАТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ – 12.11.2023.

Кой е Добрият Старец?

Дядо Коледа или Дядо Мраз?!

Лекция 6-та
Хелоуинв БГ:)

VideoStrm6-6, ДАТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ – 19.11.2023.

Последвайте ни и през 2024 г!