Сватба погачи

ММЕДИЯ

МУЛТИМЕДИЙНИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОТ ДИФОН

FOLKLORE – НАРОДНО ЗНАНИЕ/УМЕНИЕ

Д-р Мария Дражева представя обичаи и обреди чрез мултимедия

От „Пролетни родопски танци“ до „Молебен за дъжд-Пеперуда“ …

Д-р Мария Дражева като солист в ПАНПТ „Варна“

Пролетни родопски танци

ПАНПТ „Варна“

Еньовден

ПАНПТ „Варна“

Молебен за дъжд – Пеперуда

ПАНПТ „Варна“

Бъдни вечер

Самодиви, Юди девойки

Димитър Маринов, изследовател на народните обичаи за самодивите, за юда девойките:

„Те излизат само нощно време, и то в потайна доба. Лятно време самодивите се намират навсякъде: по моравите, по гористите ниски места, поляните, кръстопътищата, под стрехите, при самодивските кладенци, а най-много под водениците и под мостовете.  Самодивите причиняват само пакости на човеците.“

Литература:

  • Димитър Маринов. Народна вяра и религиозни народни обичаи. БАН, Съставител М. Василева, София, 1994

Професор Кирил Дженев, автор на БНТ-поредицата „Танците на българите“, описва творческия процес при изграждането на родопския танц „Овчар и Юда девойка“ в следното видео.

Обичаи и обреди