Мария през годините

ИЗБЕРЕТЕ ЛЕКЦИЯ ЗА ВАС

Навигатор на мултимедийните лекции, изнасяни пред варненските ученици от д-р Мария Дражева

Покана за изнасяне на лекции в дадено училище – кликнете на бутона:

ПЕТ ТЕМАТИЧНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ-
ЛЕКЦИИ НА Д-Р ДРАЖЕВА

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ

Съчетаване на онлайн лекциите на проф. Краев

С МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ-ЛЕКЦИИ НА Д-Р МАРИЯ ДРАЖЕВА
ВЪВ ВАРНЕСКИТЕ УЧИЛИЩА.

АКО НЕ СТЕ ОТ ВАРНА 🙂


СЛЕДЕТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ПО ПРОЕКТА В ИНТЕРНЕТ…

ИЛИ НИ ПОКАНЕТЕ ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

Верско-митичното и религиозно-езическото се преплитат в българските обичаи и обреди. Нарпимер, през вековете Лазаровден се слива с езическите пролетни тържества.

Това, което изтъква и проф. Анчо Калоянов, позовавайки се на акад. Михаил Арнаудов, откриваме в символиката на писаните яйца, които, докато ги изписват, момите и булките пеят. От синкретизма на изкуствата – рисунък с определена символика, символиката на яйцето, символиката в текста и мелодията на песента с подчертано обреден характер – до любимия – от Бога до човека с теб.

Умението на българина да трансформира традициите е създало цяла поредица обреди, с които посрещаме Великден. По нашите земи религиозният празник не заменя изцяло пъстрите езически обичаи, с които посрещали пролетта.

Някои от тях запазват автентичния си вид, но повечето се „християнизират”, без да променят същността си. Най-големият празник за православието донася със себе си традицията да се боядисват яйца. Както в много дейности и тук въображението на българката сътворява чудеса.

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1-ВА ОТ 5

С благодарност към ръководстовото на СУ „Елин Пелин“ за поканата и съдействието при предстaвяне на първата от общо петте мултимедийни лекции по проекта „Обичаи и обреди в танците на българите“!

Първото училище във Варна за обучение по танцов фолклор стана домакин на нашата прва лекция от поредицата!

ЛЕКЦИЯ …

ПЕПЕРУДА ИЛИ МОЛЕБЕН ЗА ДЪЖД

Това са бъдещите професионални танцори, които ще прославят българските народни хора и танци по света и у нас!
Да им пожелам успех в техния творчески път, изпълнен с много изпитания, но и с радост от постигнатото…


ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2-РА ОТ 5

ЛАЗАРОВДЕН

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 3-ТА ОТ 5

С благодарност към ръководството на Професионална гимназия по туризъм-Варна! Благодарим ви, г-жо Япаджиева, директор, г-це Николета Николова, преподавател и хореограф, за поканата и съдействието при предстaвяне на третата от общо петте мултимедийни лекции по проекта „Обичаи и обреди в танците на българите“!

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 4-ТА ОТ 5

С благодарност към ръководството на ОУ „П.Р. Славейков“-Варна! Благодарим ви, г-жо Петрова, директор, на преподавателския Ви екип, за поканата и съдействието при предстaвяне на четвъртата от общо петте мултимедийни лекции по проекта „Обичаи и обреди в танците на българите“!

Докато има такива ученици в българските училища, България ще е има!

Поздрав от Иван Павлов, VIв клас на ОУ „П.Р. Славейков“-Варна към д-р Мария Дражева и неговите учители и съученици…

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 5-ТА ОТ 5

За слънчевите празници на българите!

С благодарност към директора на ОУ „Й. Йовков и преподавател Л. Керанова, за възможността да представим обичаите и обредите в танците на българите!

Пишете ни…