Росна китка София

Поканени училища

На снимката – Ансамбъл „Росна китка“ – еталон за детски и младежки фолклорни ансамбли!

Изпратени писма до училища и фолклорни формации към тях от екипа на проекта

ТАБЛИЦА КЪМ 18.09.2023 Г.

ДНЕС, 3 ОКТОМВРИ 2023 Г.
НАПОМНИТЕЛНИ ПОКАНИ
КЪМ ВАРНЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА:)