Проф. Цинцарска

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРОФЕСОР РУМЯНА ЦИНЦАРСКА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА „25 ГОДИНИ В СЛУЖБА НА ФОЛКЛОРА“