Ads

Проектът в социалните медии

КАКТО КАЗВА ПРОФЕСОР Д-Р гЕОРГ кРАЕВ:

Пъзелът „Фолклор“.

Представен в различните социални медии

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЕМЕЙНАТА ОБРЕДНОСТ В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

“…всеки обред и всяка обредна система като цяло в специфична форма осъществяват онази верижна връзка между поколенията, която е така необходима, за да се наследява натрупаният социален опит, за да се осъществи предаването на културните ценности, на завещаните нравствени, естетически и други норми в обществото.”

Цитат от „БЪЛГАРСКИТЕ ОБРЕДИ“, Радост Иванова, Тодор Ив. Живков

Overline
QR-ЛОГО ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА НА ПРОЕКТА

ПЪРВОНАЧЛНО ПРЕДСТАВЕНО В TWITTER

Add an overline

QR-КОДОВЕ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

ДО ОСНОВНИТЕ НИ СОЦИАЛНИ САЙТОВЕ

FACEBOOK

Ежедневието на Орсетата

YouTube

Нашите видео клипове .

TWITTER

Съобщаваме на света (в Интернет)

SOUNDCLOUD

Интервюта, музика, песни…

LinkedIn

Професио-налните ни кръгове…

Нов ПРОЕКТ!
СЪЕДИНЕНИЕТО

ПРАВИ СИЛАТА!

Популяризиране на тржественото честване на 25-та годишнина на Асоциацията ни!

Популяризирне на регламента

РАЗДЕЛ ЧЗВ (FAQs).

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА И ОТ ТАМ – В КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛА НА 25 НОЕМВРИ 2023 Г., АУЛА НА ИУ-ВАРНА, 18:00 Ч.

РАЗРАБОТЕНИ ПОКАНИ ЗА БЕЗПЛАТНО ПОСЕЩЕНИЕ

ПОКАНАТА ВАЖИ ЗА ДВАМА

УНИКАЛНАТА БЪЛГАРСКА СВАТБА…

ПРЕДСТАВЕНА НЕЗАБРАВИМАТА ПОСТАНОВКА НА МАРГАРИТА ДИКОВА – В ТРИ ЧАСТ…