Maria Young Dancer

Входът за конкурса на 24 ноември и концерт-спектакъла на 25 ноември 2023 г. е безплатен!

Ако желаете персонална покана:

Заявка за покани – след регистрация на сайта на проекта на страница https://rituals.folkxplorer.com/web/contact/

Заменете „Вашето съобщение“ с

„Бих желал/-а да получа покана на указания имейл адрес“

Очакваме ви на 24 и 25 ноември 2023 г., от 18:00 ч. в Аулата на ИУ-Варна.

Карта на Аула, ИУ-Варна