Нашата публика за 25-годишнината на Асоциация за фолклор...

Концертна зала

Празнувайте с нас
на 2 Ноември 2023 г.
в концертна зала „Й.С. Бах“!

Снимка и карта на залата