Публикуваме…

КРАТКА ИСТОРИЯ

НА ДЕЙНОСТТА НА Д-Р МАРИЯ ДРАЖЕВА

И СЪЗДАДЕНАТА ОТ НЕЯ

АСОЦИАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВ ФОЛКЛОР,

ЗА ТВОРЧЕСКОТО КРЕДО НА ЕДИН ПРОФЕСИОНАЛИСТ

Страници 4 и 5 от книгата:


Ако желаете да поръчате копие от книгата, пишете ни…