За проекта

Обобщена информация за проекта Обичаи и обреди в танците на българите.

ИНФОРМАЦИЯ

за проекта

Обичаи и обреди в танците на българите

Дейността на Асоциацията за български музикално-танцов фолклор в продължение на 26 години е насочена към изучаване, запазване и популяризиране на традиционната ни култура и фолклор чрез неформално обучение и посредством съвременните технологии (кратък филм за дейността). Основно направление в изследователската ни дейност е популяризиране на знанията и уменията, предавани от поколения на поколения чрез обичаите и обредите всред подрастващите. Българският танц, като синкретично изкуство, най-добре отговаря на въпросите КОЙ?, КОГА?, КЪДЕ? и разкрива същността на даден обичай и обряд. Тези ни виждания определят подхода при разработване на проекта.

Насочването ни към целева група Деца и младежи на територията на Варна е свързано с издигане нивото на любителското танцово изкуство, превръща го в атрактивен аудио и видео спектакъл, който в последствие привлича все повече участници в различните възрастови танцови формации.

Проектът включва следните основни блокове:

–         Блок „Рекламна кампания за привличане на танцови състави за участие в конкурса“; Персонални покани към изявени младежки танцови състави. Дата на провеждане – петък, 14 юли 2023 до понеделник, 4 септември 2023 г.;

–         Блок „Онлайн лектория за обичаи и обреди на българите“; научен ръководител и лектор професор д-р Георг Краев; лекторията се излъчва чрез стрийминг платформите; време на провеждане – от 15 септември до 1 декември 2023 г. Планира се подрастващите да се включат със свои клипове и отзиви за обредите чрез социалните мрежи;

–         Блок „Лектория за обичаи и обреди на българите“; мултимедийни лекции на д-р Мария Дражева, провеждани във варненските училища – от 15 септември до 1 декември 2023 г.;

–         Блок „Конкурс за детски и младежки танцови състави, пресъздаващи обичаи и обреди на българите“; Оценка на съставите е чрез петчленно жури; дата на провеждане – петък, 24 ноември 2023 г.;

–         Блок „Концерт спектакъл на наградените танцови състави“; Дата на провеждане – ден след селекцията на съставите, 25 ноември 2023 г., от 18:00 часа в Аулата на ИУ-Варна.

Съчетаване на реалното и виртуалното в света на българския фолклорен танц

ОТБЕЛЯЗВАЙТЕ

Отебеялзвайте (маркирайте, bookmarks) страниците в Интернет с интересна и полезна информация.

ОТГОВОРНИ

Преди да споделите, проверявайте страниците в Интернет с интересна и полезна информация

КЪДЕТО/КОГАТО

Където и когато и да сте – бъдете част от вашата реална и/или виртуална общност – танцова формация, учебен клас…

E-ОБРАЗОВАНИЕ

Не само по време на пандемия, но и във всеки момент, когато имате достъп до Интернет и електронно устройство – мобилен телефон, таблет, компютър

ОБЩНОСТ

Споделяйте знания и умения със своите приятели, с членовете на вашата танцова формация, със съучениците си.
Споделеното знание е колективен разум.

ИНОВАТИВНОСТ

Бъдете иновативни както в реалнта и/или виртуална класна стая, така и при пресъздаване на обред/обичай с вашата танцова формация

Мнения за дейността
на д-р Мария Дражева

ръководител на проекта

5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
„Д-р Мария Дражева е дългогодишен преподавател в НУИ „Добри Христов-Варна“ и прекрасен колега“.
Г-жа Дафинка Дамянова
Солист в „Мистерията на българските гласове“, педадог
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
5 star rating
„Дисертацията на Мария Дражева се отличава с иновативност и дълбоки знания за танцовия фолклор в България“.
Академик Красимир Петров
Хореограф-педагог, учен

Често задавани въпроси

Какво най-често другите ни питат?

Отговор – Участниците са в две групи – изпълнители в танцови формации до 18-годишна възраст; участници в образователната лекционна програма – ученици както от Варна, така и от страната с достъп до Интернет.

Да, можете! Опишете обичая/обреда и ролята на възрастните изпълнители.

ДА! Но се изисква регистрация за всяка една от възрастовите групи.

Не, не се изисква регистрационна такса – ние сме нестопанска организация.

Победителите участват в заключителния концерт в Аулата на ИУ-Варна и получават плакет и диплом. Всички останали участници – сертификат за участие в проекта.

Да, има! Това са изявени танцови формации от Варна и страната. Те участват в заключителния концерт в Аулата на ИУ-Варна.