Честване на АБМТФ - 25 години

Честване 25-1

Предварителна програма за честването на
25-годишнината на Асоциацията

Част ПЪРВА.


ЗА ТВОРЧЕСКИЯ ПЪТ НА ПРОФЕСОР ЦИНЦАРСКА В СВЕТА НА ФОЛКЛОРА