лазарки с кошници

КРАТЪК ФИЛМ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АБМТФ
ТРЕТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ В СЛУБА НА ФОЛКЛОРНИТЕ ИЗКУСТВА


Регистрирайте се на нашия сайта и поискайте покана за двама.
Бъдете част от нашето тържествено честване на
2 ноември 2023 г.
в зала „Й.С. БАХ“.