Съставът на Станева

Регистрирани фолклорни формации

за участие в проекта „Обичаи и обреди в танците на българите“.

Фотографията в горната лента на страницата е на детски танцов ансамбъл „Българче“ при ОДК-Варна.