За проекта 25 години

За проекта „25“

За проекта „25 години в служба на фоклора“

Съхраняваме, развиваме и популяризираме фолклорните изкуства!

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

На заседание на ръководството на Асоциацията за български музикално-танцов фолклор, проведено на 4 юли 2023 г., се прие решение за участие с проект на тема „25 години в служба на фолклора“ по направление 5 на Фонд „Култура“-Варна, сесия 3.

Дейността на Асоциацията в продължение на повече от 25 години (заради пандемията празнуването се отложи с една година) е насочена към изучаване, запазване и популяризиране на традиционната ни култура и фолклор чрез неформално обучение и посредством съвременните технологии (кратък филм за дейността). Основно направление в изследователската ни дейност е популяризиране на знанията и уменията, предавани от поколения на поколения чрез обичаите и обредите всред подрастващите. Българският танц, като синкретично изкуство, най-добре отговаря на въпросите КОЙ?, КОГА?, КЪДЕ? и разкрива същността на даден обичай и обряд. Тези ни виждания определят подхода при разработване на проекта.

Насочването ни към целева група „Деца и младежи на територията на Варна“ е свързано с издигане нивото на любителските фолклорни изкуства, превръща ги в атрактивни аудио и видео спектакли, който в последствие привличат все повече участници в различните възрастови любителски формации.

Проектът включва следните основни насоки на реализация:

  • „Рекламна кампания за привличане на младежка аудитория“ – и като публика; и като активни участници в дейността на Асоциацията. Персонални покани към изявени членове на АБМТФ. Дата на провеждане – 15 септември – 24 октомври 2023 г.;
  • „Онлайн лектория за дейността на АБМТФ“; под егидата на  професор Румяна Цинцарска; лекторията се излъчва чрез стрийминг платформите; време на провеждане – от 15 септември до 1 декември 2023 г. Планира се подрастващите да се включат със свои клипове и отзиви за дейността на Асоциацията чрез социалните мрежи;
  • „Изпращане на персонални покани на официалните гости на концерт спектакъла“ – организиране на тяхното посрещане и включване в програмата
  • „Концерт спектакъл, посветен на 25-годишнина на АБМТФ“ под егидата на  професор Румяна Цинцарска; Дата на провеждане –2 ноември 2023 г., от 18:00 часа в зала „Бах“ на Евангелска методистка епископска църква-Варна;
  • Издаване на брошура за дейността на Асоциацията през последните 25 години (със съдействието на Paus.biz, партньор на АБМТФ