РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 2024 ГОДИНА

  
Избор на едно от трите!
Официалното наименование на вашата танцова формация
Попълнете нименованиет на организацията, към която принадлежите
Година на създаване, участия, награди, уеб сайт
уеб сайт, уеб адрес на видео, уеб адрес на снимков материал
Телефонен номер във вида 0888908859
Използвайте посочения адрес като модел за попълване на адреса
Ако желаете допълнителна информация…