РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ

Официалното наименование на вашата танцова формация
Попълнете нименованиет на организацията, към която принадлежите
Конкурсът е в две възрастови групи
Година на създаване, участия, награди, уеб сайт
Телефонен номер във вида 0888908859
Използвайте посочения адрес като модел з попълване на адреса
Ако желаете допълнителна информация…