УЧАСТВАЙТЕ В ПРОГРАМАТА

Програмата е отворена за всички фолклорни танцови формации
с изпълнители до 18-годишна възраст; за състави за изворен фолклор; за новосъздадени оригинални произведения след 2018 година.

В лекционната програма всички ученици са поканени!

Д-р Мария Дражева изнася мултимедийни лекции във варненските училища.

Проф. д-р Георг Краев изнася лекции за обредите и обичаите на българите в стрийм-платформата на сайта.

Регистрирайте се като участник

Ако сте танцова формация с изплнители до 18-годишна възраст, регистрирайте се за участие в конкура и в концерт спектакъла.

Наименование на танца и краткото му описание

Наименованието на танцовата постановка, с която ще участвате в конкура и в концерт спектакъла. Кратко описание на танца. Продължителност в минути.

Автори на музиката, хореографията и костюмите

Имената на авторите на танцовата постановка, с която ще участвате в конкура и в концерт спектакъла. Предварително се запознайте с регламента за участие…

Социални мрежи

Станете активен участник в нашите социални мрежи – fb, LinkedIn, Twitter, YouTube,
SoundCloud, issuu, ect.

База знания

Използвайте нашите сайтове като база от зания за танците на българите. Учете се от титаните хореографи, прославили България по света!

Допълващи курсове

Създайте и ваши презентации за любимите ви български хорá и танци. Публикувайте ги в социалните мрежи…

Изпратете ваши материали

за обреди и обичаи, които познавате
и са характерни за Вашето обкръжение.

Бъдете част от нашите зрители на концерт-спектакъла на 23 ноември 2024 г. от 18:00 часа в Аулата на ИУ-Варна. Получаване на покана!