Суша

За обреда Пеперуда

В народната вяра децата имат особено въздействаща и предизвикваща добро сила. Сирачето – пеперуда облечено в дълга бяла риза, обкичена със зеленина, на главата с венец и було, а девойките я водят из селището, влизат във всеки дом с песен. Стопанката ги посреща с менче и пръска  с вода пеперудата. След песните стопанката посипва пеперудата с брашно от сито и благославя:

  • „Както се сее брашното, така да се изсипва дъждът, че да се роди житото!“