Артистите на АБМТФ

Видео на живо от честването на 25-та годишнина на Асоциацията за български муикално-танцов фолклор – 2 ноември 2023 г., 18:00-21:00.
(част 1-ва на видеото)